Wat zijn taalniveaus?

Niet iedereen is even taalvaardig. Daarom heeft de Raad van Europa een meetlat gemaakt waarmee je het taalniveau van mensen kunt meten. A1 is het laagste taalniveau en C2 het hoogste. Deze meetlat is geschikt voor alle Europese talen. Je kunt met deze meetlat vaststellen hoe hoog je taalniveau Nederlands is. Maar ook je taalniveau Engels. Of Spaans. Of Tsjechisch.

Taalniveau's

Met deze meetlat kun je niet alleen het taalniveau van mensen meten, maar ook het taalniveau van teksten. Iedere tekst heeft een taalniveau. Het taalniveau van een tekst kun je meten met Texamen (www.texamen.nl).

De praktische betekenis van taalniveaus

De praktische betekenis van taalniveaus is dit. Stel, iemand heeft een laag taalniveau. En je geeft hem een tekst op een hoog taalniveau. Dan kan het verschil zo groot zijn, dat hij die tekst niet begrijpt.

Een paar voorbeelden

  • Sophie heeft taalniveau C1. Geef je haar een tekst op taalniveau C1? Dan begrijpt Sophie deze tekst.
  • Sophie begrijpt ook teksten die zijn geschreven op taalniveau B2 of lager.
  • Mark heeft taalniveau B1. Geef je hem een tekst op taalniveau B1? Dan begrijpt Mark deze tekst. En Mark begrijpt ook teksten op taalniveau A2 en A1.
  • Met een tekst op taalniveau B2 heeft Mark moeite. Hij begrijpt deze tekst misschien met de nodige inspanning. Maar teksten op taalniveau C1 of C2 begrijpt Mark niet.

Eenvoudig Nederlands

We noemen taalniveau B1 eenvoudig Nederlands, omdat bijna iedereen in Nederland teksten op taalniveau B1 begrijpt. Ook mensen met een hogere taalvaardigheid of een hoog opleidingsniveau lezen liever teksten op taalniveau B1. Want teksten op taalniveau B1 lezen snel en gemakkelijk.

De meeste teksten van overheden en bedrijven hebben taalniveau C1. Meer dan de helft van de volwassen bevolking begrijpt deze teksten niet.

Je kunt alles op taalniveau B1 schrijven. De voorwaarden van een beleggingshypotheek. Bijsluiters bij medicijnen. Formulieren van de overheid. Veiligheidsprocedures. Juridische teksten. Alles. Dit is de reden dat steeds meer overheden en bedrijven overschakelen op taalniveau B1. Ook verplicht de overheid steeds vaker bedrijven en instellingen te schrijven op taalniveau B1.